Daň z predaja nehnuteľnosti

Daň z príjmu predaja nehnuteľnosti

Platiť či neplatiť daň? Tento článok má slúžiť na pripomenutie si povinnosti zaplatiť daň z príjmu predaja nehnuteľnosti. Jedná sa o prípad, ak ste v predchádzajúcom roku predávali nehnuteľnosť. Vaše povinnosti odviesť daň štátu alebo či ste od tejto povinnosti oslobodený upravuje teda na našom území 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov.Zdroj: https://www.slov-lex.sk/...

Nový moderný stavebný zákon (S platnosťou od 1.4.2024)

Čo vyrieši nový stavebný zákon? zásadným spôsobom mení kompetencie - obciam sa totiž berú ich aktuálne kompetencie, ktoré však nie sú ich originálnymi kompetenciami, len prenesenými kompetenciami štátu. Všeobecná časť výstavby prejde po novom pod Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky , presnejšie pod osem regionálnych pobočiekvznik špecializovaných...

Compare listings

Compare