Dane

Daň z predaja nehnuteľnosti

Daň z príjmu predaja nehnuteľnosti

Platiť či neplatiť daň? Tento článok má slúžiť na pripomenutie si povinnosti zaplatiť daň z príjmu predaja nehnuteľnosti. Jedná sa o prípad, ak ste v predchádzajúcom roku predávali nehnuteľnosť. Vaše povinnosti odviesť daň štátu alebo či ste od tejto povinnosti oslobodený upravuje teda na našom území 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov.Zdroj: https://www.slov-lex.sk/...

Compare listings

Compare