Daň z príjmu predaja nehnuteľnosti

Daň z predaja nehnuteľnosti

Platiť či neplatiť daň?

Tento článok má slúžiť na pripomenutie si povinnosti zaplatiť daň z príjmu predaja nehnuteľnosti. Jedná sa o prípad, ak ste v predchádzajúcom roku predávali nehnuteľnosť. Vaše povinnosti odviesť daň štátu alebo či ste od tejto povinnosti oslobodený upravuje teda na našom území 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov.

Zdroj: https://www.slov-lex.sk/

Dokedy treba zaplatiť

Ak daňovník dosiahol príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorý nie je oslobodený od dane z príjmov, je povinný tento príjem priznať v daňovom priznaní, ak mu vznikla povinnosť toto daňové priznanie podať do 31. marca nasledujúceho roka po roku kedy došlo k predaju nehnuteľnosti.

Som výnimka?

Tak teraz sa poďme pozrieť na to, či aj vy musíte zaplatiť alebo ste výnimka. Rozhodujúce je, akým titulom ste nehnuteľnosť nadobudli pred predajom a hlavne kedy ste ju nadobudli.

  • ak ste kúpili nehnuteľnosť kúpnopredajnou zmluvou a vlastníte ju dlhšie ako 5 rokov ste oslobodení od platenia dane
  • ak ste zdedili nehnuteľnosť v priamom rade (od rodičov, detí, starých rodičov, vnuci, manželia) a oni ako poručitelia preukázateľne túto nehnuteľnosť vlastnili viac ako 5 rokov ste tiež oslobodení od platenia dane
  • keď dedíte v nepriamom rade, ste oslobodení až po 5 rokoch Vášho vlastníctva
  • ak ste nadobudli nehnuteľnosť darovacou zmluvou, ste oslobodení až po piatich rokoch vlastníctva uplatní § 9 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov

Koľko zaplatím daň?

Daň sa platí ako rozdiel medzi nadobúdacou cenou v čase dedenia, darovania, kúpy a cenou v čase predaja.

Môžete si od tohto rozdielu odpočítať aj náklady spojené s predajom ako:

  • provízia realitnej kancelárie
  • náklady spojené s rekonštrukciou (bločky a faktúry)
  • poplatky za znalca, avokátsku kanceláriu
  • iné preukázateľné náklady

Daň sa platí vo výške 14% zdravotná poisťovňa a 19% daň z príjmov FO, takže dokopy 33% z rozdielu medzi obstarávaciou a predajnou cenou. Uvediem preistotu aj príklad.

Príklad

Kúpili ste byt v hodnote 100.000 Eur, potom ste investovali 25.000 Eur do rekonštrukcie, zaplatili 5.000 Eur províziu za predaj realitnej kancelárií a byt po 1 roku vlastníctva následne predali za 150.000 Eur.

Rozdiel medzi nadobudnutím a predajom je 150.000 Eur – 100.000 Eur, takže 50.000 Eur.

Môžte si uplatniť výdavky 50.000 Eur – 25.000 Eur – 5.000 Eur, takže Váš čistý zisk je 20.000 Eur. Tento musíte zdaniť.

z 20.000 Eur zaplatíme daň zdravotnej poisťovni 14% t.j. = 2.800 Eur

z 20.000 Eur zaplatíme daň z príjmu fyzickej osoby 19% t.j. = 3.800 Eur

Otázky a odpovede

Ak by ste sa chceli čokoľvek opýtať, napíšte nám.

Compare listings

Compare